نوبت گیری مشاوره
دکتر حمید ذولفقاری

وب سایت رسمی دکتر حمید ذوالفقاری

روانشناس و پژوهشگر
فوق دکتری پزشکی سایکو سوماتیک

متخصص اختلالات اضطرابی، وسواسی، افسردگی و مشکلات عاطفی
عضو مرکز نشر و تحقیقات علمی ایران
چاپ مقالات علمی پژوهشی، ISI و SCOPUS
عضویت نظام: 19836
نوبت گیری برای مشاوره

 
 

1400
دانشجویان تحت نظر

23
رساله های دانشجویی

37
مراجعین تحت نظر در سایت

37
مراجعین درمان شده

رویدادها


 


 
 


مشاوره های فردی و خانوادگی  
 
 


آموزش مقابله با مشکلات و استری  
 
 


درمان اضطراب، افسردگی و وسواس  
 
 


ارتباط موثر و روابط عاطفی  
 
 


توسعه فردی و موفقیت  
 
 


مشاوره صنعتی و سازمانی  
 
 

 
 
 
 

برندهایی که با ما همکاری داشتند

Pishgaman
zaban
persian_apply
zaban
zaban
zaban