نوبت گیری مشاوره

مستند روانشناسی | اعجاز تئوری انتخاب

<span style="color: rgb(111, 114, 133); font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: start; white-space: pre-line;">علی صاحبی معتقد است همه ی ما می توانیم ناخدای کشتی خود باشیم. دکتر صاحبی با ارائه ی مثال هایی از زندگی شخصی خود، به ما نشان می دهد که چطور می توانیم اختیار تصمیم های خود را به دست گیریم و تبعات این تصمیم ها را کنترل کنیم. او به ما می گوید چطور می توانیم تصمیم های موثرتری در زندگی مان بگیریم و تبدیل به کسی شویم که می خواهیم. این سخنرانی در اردی بهشت ماه ۹۴ در تدکس کیش انجام شده است. </span><div><span style="color: rgb(111, 114, 133); font-family: IRANSans, &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: start; white-space: pre-line;"><br></span></div>
<div id="72093352461"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/G3Pa4?data[rnddiv]=72093352461&data[responsive]=yes"></script></div>

برگشت به صفحه اصلی