نوبت گیری مشاورهدکتر حمید ذوالفقاری

روانشناس و پژوهشگر فوق دکتری پزشکی سایکوسوماتیک و روان درمانی

متخصص: اختلالات خلقی،اختلالات اضطرابی و وسواس، مشکلات میان فردی در روابط عاطفی

مدرس : دوره مهارت های زندگی، دوره های خود شناسی و توسعه مهارت های فردی

دریافت رزومه به صورت PDF

نمایش رزومه به صورت html